ใช้แป้นพิมพ์

หน้าต่างได้รับการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์ในรูปแบบของข้อความการกดแป้นพิมพ์และอักขระข้อความ การวนรอบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับหน้าต่างที่ต้องมีรหัสการแปลข้อความการกดแป้นพิมพ์ลงในข้อความของตัวอักขระที่สอดคล้องกัน ถ้าหน้าต่างจะแสดงแป้นพิมพ์ป้อนในพื้นที่ของไคลเอ็นต์ ควรสร้าง และแสดงตัวชี้เมื่อมีการระบุตำแหน่งที่จะป้อนอักขระถัดไป ในส่วนต่อไปนี้อธิบายรหัสเกี่ยวข้องในการรับ การประมวลผล และการแสดงการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์:

Index