VkKeyScanEx

ฟังก์ชันVkKeyScanExการแปลอักขระสอดคล้องกันเสมือนคีย์รหัสและรัฐกะ ฟังก์ชันการแปลอักขระโดยใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ของจริงที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่กำหนดและภาษาสำหรับการป้อนค่า.

(VkKeyScanExสั้น TCHAR  ch, / / อักขระการแปลHKLdwhkl / / แป้นพิมพ์หมายเลขอ้างอิงของเค้าโครง);
 

พารามิเตอร์

ch
ระบุอักขระสามารถแปลเป็นรหัสคีย์เสมือน.
dwhkl
จัดการลงในเค้าโครงแป้นพิมพ์ไปใช้ในการแปลอักขระ พารามิเตอร์นี้สามารถจับเค้าโครงแป้นพิมพ์ใด ๆ ก่อนหน้านี้ ถูกส่งกลับ โดยฟังก์ชันLoadKeyboardLayout.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ไบต์ต่ำลำดับของค่าส่งกลับประกอบด้วยรหัสคีย์เสมือน และไบต์สูงใบสั่งประกอบด้วยสถานะกะ ซึ่งเป็นการรวมกันของบิตค่าสถานะต่อไปนี้.

บิต ความหมาย
1 มีกดแป้น shift ใด.
2 มีกดแป้น CTRL ใด.
4 มีกดแป้น ALT ใด.
8 มีกดคีย์ Hankaku
16 สงวน (กำหนด โดยโปรแกรมควบคุมเค้าโครงแป้นพิมพ์).
32 สงวน (กำหนด โดยโปรแกรมควบคุมเค้าโครงแป้นพิมพ์).

ถ้าไม่มีคีย์ที่แปลรหัสอักขระที่ส่งผ่านการค้นหาฟังก์ชัน ไบต์ต่ำใบสั่ง และใบ สั่งสูงประกอบด้วย– 1.

หมายเหตุ

สำหรับเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่ใช้แป้น alt ขวามือเป็นคีย์ shift (ตัวอย่าง การเค้าโครงแป้นพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส), รัฐกะจะถูกแสดง ด้วยมูลค่า 6 เนื่องจากคีย์ alt ขวามือจะถูกแปลงเป็นการภายในเป็น ctrl + alt.

แปลสำหรับแป้นพิมพ์ตัวเลข (VK_NUMPAD0 ผ่าน VK_DIVIDE) จะถูกละเว้น ฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อแปลอักขระลงในกดจากแป้นพิมพ์หลักส่วนเท่านั้น ตัวอย่าง แปลอักขระ "7" ลงใน VK_7, VK_NUMPAD7 ไม่.

VkKeyScanExถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ส่งอักขระ โดยใช้ข้อความ WM_KEYUP และ WM_KEYDOWN.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib
Unicode:นำมาใช้เป็น Unicode และ ANSI รุ่นบน Windows NT.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ป้อนฟังก์ชัน GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyNameText, GetKeyState, LoadKeyboardLayout, SetKeyboardState, ToAsciiEx

Index