กดแป้นพิมพ์ข้อความ

กดผลลัพธ์สำคัญในข้อความWM_KEYDOWNหรือWM_SYSKEYDOWNที่ถูกวางไว้ในคิวข้อความหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าต่างที่มีโฟกัสของแป้นพิมพ์ การนำผลลัพธ์สำคัญในข้อความWM_KEYUPหรือWM_SYSKEYUPที่ถูกวางไว้ในคิว.

ข้อความ ค่าคีย์ และคีย์ลงโดยทั่วไปเกิดขึ้นเป็นคู่ แต่ถ้าผู้ใช้ยังคงลงยาวสำคัญพอที่จะเริ่มการทำงานของแป้นพิมพ์คุณลักษณะการซ้ำโดยอัตโนมัติ ระบบสร้างหมายเลขของข้อความที่ WM_KEYDOWN หรือ WM_SYSKEYDOWN ในแถวนั้น แล้วสร้างความของ WM_KEYUP หรือ WM_SYSKEYUP ที่เดียวเมื่อผู้ใช้ออกคีย์.