เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 ทั้งหมดควรยอมรับผู้ใช้ป้อนข้อมูล จากแป้นพิมพ์ตลอดจน จากเมาส์ เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 รับแป้นพิมพ์ป้อนข้อมูลในรูปแบบของข้อความที่ลงรายการบัญชีของ windows.

Index