การใช้ตารางที่มีเร่งสร้างเรียกใช้เวลา

API Win32 ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางเร่งเวลาเรียกใช้งาน ขั้นตอนเกี่ยวข้องในการสร้าง และการใช้ตารางการเร่งเวลาเรียกใช้งานมีดังนี้:

Index