การใช้ทรัพยากรการเร่งแบบตาราง

วิธีการเพิ่มเร่งสนับสนุนแอปพลิเคชันใช้ Win32 ทั่วรวมทรัพยากรการเร่งความเร็วตารางแล้วโหลดทรัพยากรที่รันไทม์และแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมประยุกต์ได้ ขั้นตอนเกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรการเร่งแบบตารางมีดังนี้: