เกี่ยวกับไอคอน

ระบบใช้ไอคอนตลอดทั้งอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เพื่อแสดงถึงวัตถุเช่นแฟ้ม โฟลเดอร์ ทางลัด applications และเอกสาร ฟังก์ชันไอคอนโดย API Win32 เปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้าง โหลด แสดง การจัดเรียง และทำลายไอคอน.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุไอคอนสำหรับชนิดแฟ้ม ดู IExtractIcon.

Index