ไอคอนฮอตสปอ

พิกเซลไอคอนหนึ่งจะถูกกำหนดเป็นฮอตสปอซึ่งเป็นจุดระบบติดตาม และการรับรู้เป็นตำแหน่งของไอคอน ไอคอนของฮอตสปอมักพิกเซลซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของไอคอน ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันCreateIconIndirectเพื่อสร้างไอคอน คุณสามารถระบุพิกเซลที่มี ฮอตสปอ.

Index