ไอคอน

ไอคอนคือ รูปภาพที่ประกอบด้วยรูปภาพบิตแมปกับรูปแบบการสร้างพื้นที่โปร่งใสในรูปภาพ ไอคำว่าไอคอนหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

อธิบายถึงภาพรวมนี้สร้าง การแสดง เท่า และไอคอนที่ทำซ้ำ.

Index