ชนิดของไอคอน

ระบบปฏิบัติการมีชุดไอคอนมาตรฐานที่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ใช้ตลอดเวลา SDK หัวข้อแฟ้มประกอบด้วยตัวระบุสำหรับไอคอนมาตรฐาน — ตัวบ่งชี้ที่ขึ้นต้น ด้วยคำนำหน้า "IDI_".

ไอคอนแต่ละมาตรฐานมีรูปภาพเริ่มต้นที่สอดคล้องกันที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถแทนรูปเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับเคอร์เซอร์มาตรฐานใด ๆ ได้ตลอดเวลา.

ไอคอนแบบกำหนดเองถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ และสามารถออกแบบใด ๆ ต่อไปนี้เป็นไอคอนแบบกำหนดเองที่หลาย ๆ.