ไอคอนทำลาย

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ไม่จำเป็นต้องมีไอคอนที่สร้าง โดยใช้ฟังก์ชันCreateIconIndirectมันจะทำลายที่ไอคอน ฟังก์ชันDestroyIconการขัดตัวจัดการไอคอน และทำให้หน่วยความจำที่ใช้ โดยไอคอน แอปพลิเคชันควรใช้ฟังก์ชันนี้เท่านั้นสำหรับไอคอนที่สร้างขึ้นโดยCreateIconIndirect มันไม่จำเป็นต้องทำลายไอคอนอื่น ๆ.

Index