แทนข้อความ

แอปพลิเคชันสามารถแทนข้อความที่เลือกในตัวควบคุมการแก้ไข โดยการส่งข้อความEM_REPLACESELกับตัวชี้ตัวควบคุมข้อความที่ใช้แทน ถ้าไม่มีการเลือกปัจจุบัน EM_REPLACESEL แทรกข้อความที่ใช้แทนที่จุดแทรก โปรแกรมประยุกต์อาจได้รับข้อความแจ้งเตือนEN_ERRSPACEถ้าข้อความแทนเกินกว่าหน่วยความจำมีอยู่ ข้อความนี้นำไปใช้กับทั้งตัวควบคุมการแก้ไขแบบ บรรทัดเดียว และแบบหลายบรรทัด.

แอปพลิเคชันสามารถใช้ EM_REPLACESEL แทนบางส่วนของข้อความของตัวควบคุมการแก้ไขหรือฟังก์ชันSetDlgItemTextการแทนทั้งหมด.

Index