บัฟเฟอร์ข้อความ

ระบบการจัดเก็บข้อความการควบคุมแก้ไขในบัฟเฟอร์ และคัดลอกตัวควบคุม ตามความจำเป็น หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงวิธีระบบจัดสรรบัฟเฟอร์การเริ่มต้น และลักษณะของการเปลี่ยนแปลง.

Index