ตัวควบคุมแก้ไข

Microsoft ? Windows ?และ Microsoft Windows NT ?ให้กล่องโต้ตอบและตัวควบคุมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้ การแก้ไขตัวควบคุมคือ หน้าต่างสี่เหลี่ยมควบคุมโดยปกติใช้ในกล่องโต้ตอบเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ป้อน และแก้ไขข้อความจากแป้นพิมพ์.

ระบบสนับสนุนข้อความ Unicode ทั้งสอง (อักขระสองไบต์), และ ANSI (อักขระเป็น 1 ไบต์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unicode และอักขระชุด ดู Unicode และการตั้งค่าอักขระ.

Index