ตั้งค่ากล่องโต้ตอบ

การตั้งค่ากล่องโต้ตอบมีค่าสำหรับตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบและการเลือกปัจจุบัน ขั้นตอนในกล่องโต้ตอบรับผิดชอบในการเตรียมใช้งานตัวควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อสร้างกล่องโต้ตอบ ก็ยังรับผิดชอบสำหรับการดึงข้อมูลการตั้งค่าปัจจุบันจากตัวควบคุมก่อนกล่องโต้ตอบเท่านั้น วิธีการที่ใช้ในการเตรียมใช้งาน และเรียกใช้การตั้งค่าขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุม.

Index