ข้อความ WM_PARENTNOTIFY

ตัวควบคุมส่งข้อความWM_PARENTNOTIFYเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมาส์ในขณะที่การชี้ไปตัวควบคุม โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมตีความข้อความนี้เป็นสัญญาณในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุม เช่นการแสดงบรรทัดของข้อความที่อธิบายวัตถุประสงค์ของตัวควบคุม.

ระบบส่งข้อความ WM_PARENTNOTIFY นอกจากนี้ เมื่อสร้าง และขัดหน้าต่าง แต่ไม่ใช่ สำหรับตัวควบคุมที่สร้างจากแม่แบบกล่องโต้ตอบ ระบบช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความเหล่านี้ โดยการระบุลักษณะ WS_EX_NOPARENTNOTIFY เมื่อสร้างตัวควบคุม โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถแทนที่ลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้เว้นแต่เป็นสร้างกล่องโต้ตอบการควบคุมตนเอง.

Index