หายนะของเคอร์เซอร์

คุณสามารถทำลายหมายเลขอ้างอิงของเคอร์เซอร์ และหน่วยความจำเคอร์เซอร์ใช้ โดยการเรียกฟังก์ชันDestroyCursorฟรี อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลกับเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน เคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกต้องตราบใดที่จะถูกโหลดโมดูลยังคงอยู่ในหน่วยความจำ ฟังก์ชันต่อไปนี้ขอรับเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน:

เมื่อคุณไม่ต้องการเคอร์เซอร์ที่คุณสร้าง โดยใช้ฟังก์ชันCreateIconIndirectคุณควรทำลายเคอร์เซอร์ ฟังก์ชันDestroyIconขัดหมายเลขอ้างอิงของเคอร์เซอร์ และทำให้หน่วยความจำที่ใช้เคอร์เซอร์ ใช้ฟังก์ชันนี้เท่ากับเคอร์เซอร์ที่สร้างขึ้นด้วยCreateIconIndirect.

Index