เคอร์เซอร์

เคอร์เซอร์เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่มีตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าจอจะถูกควบคุม โดยอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง เช่นเมาส์ ปากกา หรือ trackball ในส่วนเหลือของภาพรวมนี้ คำว่าเมาส์หมายถึงอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.

เมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ ระบบย้ายเคอร์เซอร์ตามลำดับ ฟังก์ชันเคอร์เซอร์ Win32 เปิดการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้าง โหลด แสดง ย้าย ควบคุม และทำลายเคอร์เซอร์.