คุณลักษณะพิเศษของกล่องคำสั่งผสม

API Win32 แสดงข้อความแบบพิเศษวัตถุประสงค์ และฟังก์ชันที่โปรแกรมประยุกต์เพื่อแสดงรายการในกล่องคำสั่งผสม ไดเรกทอรีที่เปิดใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับรายการในกล่องคำสั่งผสม และเปลี่ยนแป้นพิมพ์อินเทอร์เฟซสำหรับกล่องคำสั่งผสมแบบหล่นลงหรือกล่องรายการแบบหล่นลง.

Index