การสร้างกล่องคำสั่งผสมที่วาดเจ้า

ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้กล่องคำสั่งผสมที่วาดเจ้า ตัวอย่างในการสร้างกล่องโต้ตอบ Square Mealใช้กล่องการวาดเจ้าของรายการแบบหล่นลงเพื่อแสดงในกลุ่มอาหารสี่ แต่ละแสดง โดยบิตแมปและชื่อ เลือกกลุ่มอาหารทำให้อาหารได้ในกลุ่มนั้นจะปรากฏในรายการ.

Index