กล่องคำสั่งผสม

กล่องคำสั่งผสมเป็นชนิดเฉพาะตัวควบคุม กำหนด โดยคลา COMBOBOX ที่รวมการทำงานของกล่องรายการและตัวควบคุมการแก้ไขมาก.

ภาพรวมนี้อธิบายถึงชนิดและลักษณะของกล่องคำสั่งผสม ส่วนประกอบของกล่องคำสั่งผสม การใช้งานการลากเจ้าของกล่องคำสั่งผสม และวิธีการซับคลาสกล่องคำสั่งผสม นอกจากนี้จะมีอธิบายคุณลักษณะเพิ่มเติมของกล่องคำสั่งผสม.

Index