มองเห็นได้ของตัวชี้เมื่อ

หลังจากที่มีกำหนดเครื่องหมายรูปหมวก ใช้ฟังก์ชันShowCaretเพื่อทำเครื่องหมายรูปหมวกที่มองเห็น เมื่อปรากฏเครื่องหมายรูปหมวก นั้นโดยอัตโนมัติเริ่มกะพริบ เมื่อต้องการแสดงตัวชี้เมื่อแบบทึบ ระบบสลับตรงข้ามแต่ละพิกเซลในสี่เหลี่ยม เมื่อต้องการแสดงตัวชี้เมื่อเป็นสีเทา ระบบสลับตรงข้ามทุกอื่น ๆ เซล เมื่อต้องการแสดงตัวชี้เมื่อบิตแมปแบบ ระบบสลับตรงข้ามเพียงบิตสีขาวของบิตแมป.

Index