เลือกปุ่ม

ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าปุ่มสามวิธี: โดยการคลิกเมาส์ โดยมีการแท็บไปนั้นแล้ว กดแป้น ENTER หรือ (ถ้าปุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถูกกำหนด โดยลักษณะ WS_GROUP) โดยมีการแท็บไปกับปุ่มที่เลือกในกลุ่ม และใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายภายในกลุ่มได้ วิธี tabbing สองเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซสำหรับแป้นพิมพ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยระบบ สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซนี้ ดูกล่องโต้ตอบ.

เลือกปุ่มโดยทั่วไปจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

Index