โครงสร้างสำหรับการเข้าถึง

ใช้โครงสร้างต่อไปนี้ที่ใช้คุณลักษณะการเข้าถึง:

ACCESSTIMEOUT
'แป้นกรอง'
HIGHCONTRAST
'เมาส์คีย์'
SERIALKEYS
SOUNDSENTRY
'แป้นตรึง'
TOGGLEKEYS

Index