พารามิเตอร์ความคมชัดสูง

พารามิเตอร์ความคมชัดสูงบ่งชี้ว่า ผู้ใช้ต้องการความคมชัดสูงระหว่างสีที่ใช้สำหรับแสดงภาพแบบโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์.

ผู้ใช้ที่ควบคุมการตั้งค่าของพารามิเตอร์ความคมชัดสูง โดยใช้แผงควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นสำหรับการกำหนดสภาพแวดล้อม โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ใช้ค่าสถานะ SPI_GETHIGHCONTRAST และ SPI_SETHIGHCONTRAST ด้วยการ SystemParametersInfoฟังก์ชันการรับ และการตั้งค่าพารามิเตอร์ความคมชัดสูง.

Index