Odstránenie okna Vlastnosti

Keď okno zničené, musí zničiť akékoľvek okno Vlastnosti stanovila. Nasledujúci príklad využíva funkciu EnumPropsEx a uplatňovanie definované spätné volanie funkcie DelPropProc zničiť vlastností priradených k okno označené definovanom aplikáciou hwndSubclass premennej. Volanie funkcie RemoveProp funkcia používa sa zobrazuje aj.

prípad WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    prerušiť; 
 
/ / DelPropProc je definovanom aplikáciou callback funkcia / /, odstráni vlastnosť okna. 
 
BOOL volania DelPropProc (HWND hwndSubclass, / / zvládnuť okno s vlastnosť LPCSTR lpszString, / / vlastníctva reťazec alebo atom popisovač hData) / / údaje spracovať {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    Vráti hodnotu pravda; 
} 
 

Index