WM_MOVE

WM_MOVE správa sa odosiela po okno presťahovala.

WM_MOVE xPos = (int)(short) LOWORD(lParam);    / / horizontálnej polohy yPos = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / vertikálnej polohy 
 

Parametre

xPos
Hodnota nízka-order slovo lParam. Určuje súradnica x v ľavom hornom rohu plochy klientskeho okna.
yPos
Hodnota Rozdeli slovo lParam. Určuje súradnica y v ľavom hornom rohu plochy klientskeho okna.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Parametre xPos a yPos sú udané v obrazovkových súradniciach prekrytia a pop-up okná v materskej klienta súradnice pre podriadené okná.

Jedna aplikácia môže použiť makro MAKEPOINTS previesť lParam parameter štruktúry bodov.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno hlásenia, MAKEPOINTS body

Index