CloseWindow

Funkcia CloseWindow minimalizuje (ale nie je zničiť) zadané okno.

BOOL CloseWindow ( HWND  hWnd / / spracovať do okna minimalizovať);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna minimalizovať.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Okno je minimalizované znížením veľkosti ikon a presun okna na ikonu plocha obrazovky. Systém zobrazí ikonu v okne namiesto okna a čerpá záhlavie okna pod ikonou.

Zničiť oknom, žiadosť musí použiť funkciu DestroyWindow.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index