WM_WININICHANGE

WM_WININICHANGE správa je zastaraná. Je zahrnutý na dosiahnutie kompatibility so staršími verziami systému. Nové aplikácie by mali používať WM_SETTINGCHANGE správ.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ

Index