GetDesktopWindow

Funkcia GetDesktopWindow vráti rukoväť na pracovnej ploche okna. Pozadia okna pokrýva celú obrazovku. Pozadia okna je oblasť, na vrchole, z ktorých sú natreté všetkých ikon a ostatné okná.

HWND GetDesktopWindow(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na pracovnej ploche okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie GetWindow

Index