WM_ACTIVATEAPP

WM_ACTIVATEAPP správa sa odošle, keď je okno patriacich do rôznych aplikácie ako aktívne okno asi má byť aktivovaná. Správa sa odosiela žiadosť ktorých okno je aktivované a uplatňovaní ktorých okno deaktivovaný.

 WM_ACTIVATEAPP fActive = wParam (int);        / / aktivácie príznak dwThreadID = (DWORD) lParam: / / thread identifikátor 
 

Parametre

fActive
Hodnota wParam. Určuje, či sa okno je aktivácia alebo deaktivácia. Tento parameter hodnotu TRUE, ak je aktivovaný okna; je FALSE, ak okno je deaktivovaný.
dwThreadID
Hodnota lParam. Určuje identifikátor vlákna. Ak fActive parameter hodnotu TRUE, dwThreadID je identifikátor vlákna, ktoré vlastní okno, ktorý sa práve deaktivuje. Ak fActive je FALSE – dwThreadID je identifikátor vlákna, ktoré vlastní okno aktivované.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ, WM_ACTIVATE

Index