ArrangeIconicWindows

Funkcia ArrangeIconicWindows usporiada všetky minimalizované (kultovým) podriadené okná špecifikované rodičovské okno.

 (UINT ArrangeIconicWindows HWND  hWnd / / zvládnuť rodičovské okno);
 

Parametre

hWnd
Rukoväť na rodičovské okno.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je výškou jedného riadka ikony.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Aplikácia, ktorá udržiava svoje vlastné minimalizované podriadené okná ArrangeIconicWindows funkciu môžete použiť na usporiadanie ikon in parent window. Túto funkciu môžete usporiadať ikony na pracovnej ploche. Obnoviť okno rukoväť na pracovnej ploche okna použiť funkciu GetDesktopWindow.

Žiadosť sa odošle správa WM_MDIICONARRANGE viaceré rozhrania (MDI) klient okna dokumentu k okamžitému klienta okien usporiada okná minimalizované dieťa MDI.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, CloseWindow, GetDesktopWindow

Index