AnyPopup

Funkcia AnyPopup označuje, či existuje vo vlastníctve viditeľné, najvyššej úrovne automaticky otváraných okien alebo prekrytia okna na obrazovke. Funkcia prehľadá celú obrazovku, nie len Volajúca aplikácia oblasti klienta.

AnyPopup je zastaraný a je zachovaná kompatibilita so staršími verziami systému 16-bitovej verzii systému Windows. Vo všeobecnosti nie je užitočné.

BOOL AnyPopup(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Rastrového pop-up okná vrátená hodnota je nenulové, dokonca aj vtedy, ak sa pop-up okná úplne pokryté inými oknami.

Ak neexistuje pop-up okná, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Táto funkcia nerozpozná unowned automaticky otvárané okná alebo systému windows, ktoré nemajú WS_VISIBLE štýl nastaveným bitom.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, GetLastActivePopup, ShowOwnedPopups

Index