GET_Y_LPARAM

GET_Y_LPARAM makro načíta podpísané súradnica y z danú hodnotu LPARAM.

(GET_Y_LPARAM) int LPARAM  lParam / / hodnota z načíta podpísané y-ová súradnica);
 

Parametre

lParam
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je Rozdeli int zadaná hodnota.

Poznámky

GET_Y_LPARAM makro je definovaná nasledovne:

# define GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, GET_X_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index