Polohu okna

Polohu okna je definovaná ako súradnice ľavý horný roh. Tieto súradnice, niekedy nazývaný okno súradnice sú vždy vzhľadom na ľavom hornom rohu obrazovky alebo dcérskym oknom ľavom hornom rohu oblasti rodičovské okno klienta. Napríklad najvyššej úrovne okno so súradnicami (10,10) sa umiestni 10 pixelov práva na ľavom hornom rohu obrazovky a 10 pixelov nadol od neho. Dcérskym oknom so súradnicami (10,10) sa umiestni 10 pixelov právo ľavý horný roh oblasti jeho rodičovské okno klienta a 10 pixelov nadol z neho.

Funkcia WindowFromPoint načíta rukoväť do okna okupuje najmä bod na obrazovke. Podobne, ChildWindowFromPoint a ChildWindowFromPointEx funkcie Načítať rukoväť dieťaťa okna okupuje najmä bod v oblasti rodičovské okno klienta. Hoci ChildWindowFromPointEx môžete ignorovať neviditeľné, zdravotne postihnutých a transparentné podriadené okná, ChildWindowFromPoint nie je možné.

Index