WM_QUERYOPEN

WM_QUERYOPEN správa sa odosiela ikona keď používateľ požaduje obnoviť okno na predchádzajúcu veľkosť a umiestnenie.

 WM_QUERYOPEN 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak sa ikona sa dajú otvárať, aplikáciu, ktorá spracováva tejto správy by sa mali vrátiť TRUE; v opačnom prípade by sa mali vrátiť FALSE zabrániť otvoreniu ikonu.

Predvolenú akciu

Funkcia DefWindowProc vracia hodnotu pravda.

Poznámky

Počas spracovania tejto správy, žiadosti by nemali vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobilo aktivácie alebo zamerania zmeny (napríklad vytvorenie dialógového okna).

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ, DefWindowProc

Index