WM_QUIT

WM_QUIT správa naznačuje žiadosť ukončiť aplikáciu a vygenerovaný pri uplatňovaní volá funkciu PostQuitMessage . To spôsobuje GetMessage funkcia vrátiť nulový.

WM_QUIT nExitCode = wParam (int);   / / výstup kód 
 

Parametre

nExitCode
Hodnota wParam. Určuje výstupný kód uvedený v PostQuitMessage funkcii.

Note:

Táto správa nemá vrátenej hodnoty preto, že príčiny správy slučky ukončiť pred odoslaním správy postupu okno aplikácie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, GetMessage, PostQuitMessage

Index