WM_GETMINMAXINFO

WM_GETMINMAXINFO správa sa odošle na okno pri veľkosti alebo umiestnenia okna sa chystá zmeniť. Jedna aplikácia môže použiť túto správu chcete potlačiť okno maximalizované predvolenej veľkosti a pozície alebo predvolenej veľkosti minimálneho alebo maximálneho sledovania.

WM_GETMINMAXINFO lpmmi = lParam (LPMINMAXINFO); / / address konštrukcie 
 

Parametre

lpmmi
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru MINMAXINFO , ktorý obsahuje predvolené maximalizované polohe a rozmeroch a predvolené minimálneho a maximálneho sledovania veľkosti. Aplikáciu môžete prepísať predvolené nastavením členov tejto štruktúry.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Maximálna sledovania veľkosť je najväčšia veľkosť okna, ktoré je možné vyrobiť pomocou orámovania zmeňte veľkosť okna. Minimálna sledovania veľkosť je najmenšia veľkosť okna, ktoré je možné vyrobiť pomocou orámovania na zmenu veľkosti okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, MoveWindow, SetWindowPos, MINMAXINFO

Index