WM_ENABLE

WM_ENABLE správa sa odošle žiadosť zmení stav zapnuté okno. Zaslať okien meniace ktorých povolený stav. Táto správa sa posiela pred funkcia EnableWindow vráti, ale po povolený stav (WS_DISABLED štýl bitov) okna sa zmenila.

WM_ENABLE fEnabled = wParam (int);   / / zapnuté/vypnuté vlajky 
 

Parametre

fEnabled
Hodnota wParam. Určuje, či sa okno bolo povolené alebo zakázané. Tento parameter je TRUE ak boli povolené okna alebo FALSE, ak okno bolo vypnuté.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ, EnableWindow

Index