Okno triedy funkcie

Tieto funkcie sa používajú s okno triedy.

GetClassInfoEx
GetClassLong
GetClassName
GetWindowLong
RegisterClassEx
SetClassLong
SetWindowLong
UnregisterClass

Zastarané funkcie

GetClassInfo
GetClassWord
GetWindowWord
RegisterClass
SetClassWord
SetWindowWord

Index