Okno triedy

Trieda okna je množinou atribútov, ktoré systém používa ako šablónu na vytvorenie okna. Každé okno je členom triedu okna. Všetky okno triedy sú procesom špecifické.

Tento prehľad popisuje typy okno tried, ako systém vyhľadá a prvky, ktoré definujú predvolené správanie systému windows, ktoré patria do ich.

Index