EM_GETTEXTMODE

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Poslať správu EM_GETTEXTMODE získať aktuálny režim textu a vrátiť úroveň kontroly RTF.

Rich upraviť 1.0: Táto správa nie je podporovaný.

 EM_GETTEXTMODE wParam = 0;        / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;        / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Parametre, ktoré sa nepoužívajú; musí byť nulový.

Note:

Vrátená hodnota je množina bitové príznaky, ktoré od LOKÁLNEZTEXTOVEJVIRTUÁLNEJKONZOLY enumerácie typu. Príznaky označujú aktuálny režim textu a vrátiť úroveň kontroly.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť EM_SETTEXTMODE LOKÁLNEZTEXTOVEJVIRTUÁLNEJKONZOLY

Index