EN_SELCHANGE

Hlásenia EN_SELCHANGE upozorní RTF kontrolu rodičovské okno, že aktuálny výber sa zmenilo. Ovládací prvok RTF odošle tohto hlásenia vo forme WM_NOTIFY správ.

EN_SELCHANGE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (SELCHANGE ĎALEKO *) lpSelChange 
 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpSelChange
Smerník na štruktúru SELCHANGE.

Note:

Vrátená hodnota.

Poznámky

Prijímať oznámenia EN_SELCHANGE určiť príznak ENM_SELCHANGE maska odosiela so správou a EM_SETEVENTMASK.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohaté upraviť kontroly prehľad, bohaté upraviť upozornenia, SELCHANGE, WM_NOTIFY

Index