EM_CANREDO

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Poslať správu EM_CANREDO bohaté upraviť ovládací prvok na určenie, či sú všetky akcie vo fronte znova ovládacieho prvku.

Rich upraviť 1.0: Táto správa nie je podporovaný.

EM_CANREDO wParam = 0;    / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;   / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Parametre, ktoré sa nepoužívajú; musí byť nulový.

Note:

Ak existujú akcie vo fronte znova ovládacieho prvku, vrátená hodnota je nenulové.

Ak znova front je prázdny, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Zopakuje poslednú operáciu späť odoslanie správy EM_REDO.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich úpravy, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME, EM_REDO, EM_UNDO

Index