IRichEditOle::GetClipboardData

Načíta objekt schránky pre rozsah úpravy kontroly.

(HRESULT GetClipboardData CHARRANGE ĎALEKO  * lpchrg; DWORD  reco; LPDATAOBJECT ĎALEKO  * lplpdataobj  );
 

Parametre

lpchrg
Smerník na štruktúru CHARRANGE špecifikujúci rozsah vytvoriť objekt schránky.
reco
Schránka operácie príznak. Môže byť jedna z týchto hodnôt.
RECO_COPY Skopírovať do schránky.
RECO_CUT Vystrihnúť do schránky.
RECO_DRAG Presuňte operácie (drag and drop)
RECO_DROP Pokles prevádzky (drag and drop).
RECO_PASTE Prilepenie zo schránky.

lplpdataobj
Smerník na štruktúru DATAOBJECT , ktorý prijíma objektu schránky, ktorý predstavuje rozsah zadané v parametri lpchrg.

Note:

Vráti úspech stav.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania, CHARRANGE, IRichEditOle

Index