EM_GETIMECOMPMODE

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Poslať správu EM_GETIMECOMPMODE získať aktuálny režim editora IME pre ovládací prvok RTF.

Rich upraviť 1.0: Táto správa nie je podporovaný.

EM_GETIMECOMPMODE wParam = 0;       / / neboli použité;  musí byť nulový lParam = 0;       / / neboli použité;  musí byť nulový 
 

Parametre

Parametre, ktoré sa nepoužívajú; musí byť nulový.

Note:

Vrátená hodnota je jedným z nasledovných bitových hodnôt.

Enumerátor hodnota Význam
ICM_NOTOPEN
ICM_LEVEL3
ICM_LEVEL2
ICM_LEVEL2_5
ICM_LEVEL2_SUI

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index