EM_REDO

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Rich upraviť verzia 2.0 alebo novšia: Poslať správu EM_REDO ovládací prvok RTF opakovať ďalšiu akciu vo fronte znova ovládacieho prvku.

Rich upraviť 1.0: Táto správa nie je podporovaný.

 EM_REDO wParam = 0;    / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;   / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Parametre, ktoré sa nepoužívajú; musí byť nulový.

Note:

Ak znova operácia je úspešná, vrátená hodnota je nenulové.

Ak operácia znova zlyhá, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Ak chcete zistiť, či sú všetky akcie vo fronte znova ovládacieho prvku, poslať správu EM_CANREDO.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich úpravy, EM_CANREDO, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME, EM_UNDO

Index