IRichEditOle::SetHostNames

Nastaví "názvy hostiteľov" venovať objektov, ako sú vložené do bohaté ovládací prvok na úpravu. Názvy hostiteľov sa používajú v používateľskom rozhraní serverov na označenie kontajnera kontexte otvorených objektov.

(HRESULT SetHostNames LPCSTR  lpstrContainerApp; LPCSTR  lpstrContainerObj  );
 

Parametre

szContainerApp
Zakončený názov kontajnerovej aplikácii.
szContainerObj
Zakončený názov kontajnerový dokument alebo objekt.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie scode. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_OUTOFMEMORY, ak pamäť sa nepodarilo vyhradiť si spomenúť reťazce.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index