EN_OLEOPFAILED

Neoznámi bohaté upraviť ovládacieho prvku rodičovské okno akcia používateľa na objekt OLE zlyhal.

EN_OLEOPFAILED
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpeoof
Smerník na štruktúru ENOLEOPFAILED , ktorá obsahuje informácie o zlyhaní.

Note:

Vráti nulu.

ENOLEOPFAILED

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť oznámenie správy