EM_HIDESELECTION

EM_HIDESELECTION správa kože alebo zobrazuje výber v ovládacom prvku RTF.

EM_HIDESELECTION wParam = fHide (WPARAM) (int); 
lParam = fChangeStyle (LPARAM) (int) 
 

Parametre

fHide
Hodnota určujúca, či chcete skryť alebo zobraziť výber. Ak tento parameter nie je nulový, je znázornený výber. V opačnom prípade je skrytý výber.
fChangeStyle
Hodnota určujúca, či chcete zmeniť štýl okna ovládacieho prvku ES_NOHIDESEL. Ak tento parameter nie je nula, výber je dočasne zobrazený alebo skryté. V opačnom prípade sa zmení štýl.

Ak tento parameter je nenulové a kontrolu má fokus, výber skrytých alebo uvedené ako vhodné.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť